Historie TJ Jóga Olomouc
1972 byla založena začátkem roku. První předsedkyně Marie Renotiérová. V prvním roce existence byla uspořádána řada akcí, mj. přednášky Ing.Elgera a B. Housera z Jóga klubu v Brně. Na téma „Mé zkušenosti s jógou“ přednášela Čechoameričanka paní L. Ossius-Zábranská. Od září organizovány první kurzy jógy pro začátečníky (vedl J. Ženožička) V listopadu téhož roku byly uskutečněny dva tematické zájezdy do Indie (23 a 13 účastníky).
TJ Jóga měla 80 členů.
1973Besedy a přednášky: J. Zezulka (2x), B.Houser, Ing.L.Hudec, J.Ženožička, dr.M.Bhole (2x).
Kurzy jógy pro začátečníky 2x (J.Ženožička).
V červenci (17.7.-31.7.) bylo uspořádáno první soustředění na turistické chatě TJ Gottwaldov naKopné (45 účastníků), které vedl dr.A.Bhavanani (Gítánanda).
TJ Jóga měla 130 členů.
1974Besedy a přednášky: B. Houser, dr.M.Smýkalová, L.Ossius-Zábranská.
Kopná: 4.-18.8. s Gitánandou.
Semináře:19.-21.8. s Gitánandou 21.-23.11. Mahešvaránanda.
Koncem roku odešli z výboru TJ J. Ženožička a 3 další členové.
1975Besedy a přednášky: B. Houser (2x), L.Ossius-Zábranská, dr.B.Merhaut, V.Kaplanová, dr.L.Kopečný.
Seminář s Mahešvaránandou a Svámidži Madhavanándžim (květen),
Semináře pro astmatické děti ve spolupráci s dětskou klinikou (dr.M.Smýkalová, M.Renoriérová, L.Šrajerová).
Kopná:3.8. - 13.8. Mahešvaránanda 14.8. - 24.8. dr.B.Merhaut, dr.E.Merhautová a vlastní cvičitelé.
Kurz jógy – září – dr.M.Smýkalová.
1976Besedy a přednášky: dr.M.Bartoňová, G.Blitz (gen. sekretář Evropské unie jógy), dr.R.Skarnitzl (2x), L.Ossius-Zábranská.
Seminář s Mahešvaránandou 20. - 22.1.
Kopná: 1.8. - 22.8.)Mahešvaránanda, přednášky dr.B.Merhaut.
Kurzy jógy – únor dr.M.Smýkalová, říjen – dr.M.Dokulil, CSc.
Citátománie
1977Besedy a přednášky: Ing.L.Hudec, L.Ossius-Zábranská, Ing.F.Vícha (2x).
Semináře: S.Goyal 4.-.6.8.
Kopná:17.7. – 7.8. – 3 týdenní turnusy s Mahešvaránandou 7.8.-14.8. – 2 turnusy se S.Goyalem.
Kurz jógy – říjen – dr.M.Smýkalová Na školení ÚÚTK s A. van Lysebethem v Dobřichovicích vysláni M. Renotiérová a J. Tillich, na seminář s dr. Votavou a S.Goyalem na Štrbském Plese vyslána M.Renoriérová Navázána spolupráce s maďarským Klubem jógy, uspořádáno ukázkové vystoupení maďarských jogínů. M. Renotiérová a J. Tillich se účastní akcí pořádaných ÚÚTK Praha k organizačnímu zaštítění jógy.
V TJ Jóga cvičí celkem 4 oddíly (vedou J.Baizová, L.Pilařová, M. Renotiérová, J. Tillich).
1978Besedy a přednášky: Ing. Obdržálek, Ing. Žert, Ing.Polešovský, L.Ossius-Zábranská.
Semináře: Z.Bronislawská (7.a 8.2.), dr.M.Bhole (16.9. - 17.9.).
Kopná: 16.7. - 13.8. S.Goyal,13.8. - 27.8. dr.M.Bhole.
Kurzy jógy – jarní (dr.J.Tillich), podzimní (dr. M.Smýkalová, J.Baizová).
Celkem 139 členů.
1979Akademie s ukázkami cvičení a kulturním programem 10. 2. 1979 (TJ Petřiny, skupina jogínů z Maďarska, cvičenci TJ Jóga, Z.Bronislawská, L. Benešová, Š. Žilka).
Seminář pro cvičitele: 24. 2. – J. Holub, dr. F.Véle, J.Čumpelík 6.10.- Ing.V.Zeman, J. Koudelková, dr.J.Šedivý.
Kopná: 15. - 22. 7. dr.F.Véle, J.Čumpelík, V.Bortlíková, dr.M.Svobodová 22. - 29.7. Ing.V.Hošek, D.Špicnerová, 29.7. - 26.8. S.Goyal (3 turnusy).
Kurzy jógy – jarní a podzimní (dr.J.Tillich).
1980Přednášky a semináře: doc.dr.C.Dostálek 29.11., dr.M.Bhole 19. a 20.12.
Semináře pro cvičitele: 15.3. dr.J.Motajová, M. Durasová, J.Verchozinová 8.11. R.Macharáček, J.Verchozinová, dr.Z.Havrdová.
Kopná: 13.7. - 20.7. V.Hošek, 20.7. - 7.7. D.Špicnerová,27.7. - 10.8. dr.Véle, J.Čumpelík a spol. – s Komisí pro využití jógy v rehabilitaci (2 turnusy),10.8. - 17.8. dr.Véle, J.Čumpelík a spol. 17.8. - 24.8. J. Koudelková.
Kurzy jógy – jarní dr. M.Smýkalová a J.Baizová, podzimní dr.J.Tillich.
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
1981Seminář pro cvičitele: 11.4. – Ing.V.Zeman, D.Špicnerová 17.10. M. Lucina, dr.P.Křivka.
Kopná: 19.7. - 2.8. Komise pro využití jógy v rehabilitaci (2 turnusy) – dr.F.Véle, V.Bortlíková, dr J.Stolz aj., 2.8. - 9.8. J.Čumpelík, dr.M.Svobodová, 9.8. - 16.8. – J.Koudelková, J.Slanařová, dr.Z.Havrdová, dr.P.Křivka, 16.8. - 22.8.- Ing.G.Timčák, Ing.J.Jablonská.
Kurzy jógy – jaro, podzim dr.J.Tillich.
Účast na akcích Komise pro využití jógy v rehabilitaci.
Publikace: Recepty lakto-vegetární stravy,Šedivý, J.: Jóga očima lékaře,Tillich, J.: Základy jógy (pro kurz začátečníků).
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
Citátománie
1982Besedy a přednášky: dr. V.Knížetová 6.3., prof. F. Kahuda 24.4., V.Voronin, Moskva 2.10.
Seminář pro veřejnost: 20.11. dr.F.Kahuda, dr.V.Vydra, Ing.A.Rumler, dr.O.Juryšek.
Seminář pro cvičitele: 3.4. Ing.M.Lucina, dr.V.Doležalová, 30.10. dr.L.Míček, dr.J.Tillich.
Kopná:17.5. - 23.5. Th.Knudsen, V.Korn, F.Jervidalo, Dánsko. 25.7. - 1.8. Ing.V.Hošek, D.Špicnerová 1.8. -.8.8.- Komise pro využití jógy v rehabilitaci – dr.F. Véle, J.Čumpelík, dr.M.Svobodová, J. Holubářová, 8.8. - 15.8. J.Čumpelík, dr.M.Svobodová, dr.V.Lepičovská, 15.8. - 22.8. J.Koudelková, dr.Z.Havrdová, Ing.F.Stehlík, dr.P.Křivka, 22.8. - 28.8. Ing.G.Timčák, Ing.J.Jablonská, Ing.Š.Richter. Cvičení pro astmatiky, pro ženy, pro děti s lehčími mozkovými příhodami - J.Baizová, dr.M.Smýkalová, L.Pilařová, J.Naš.
Publikace: Timčák,G. a kol.: Cvičebná látka kurzu pre začiatočnikov I., Timčák,G. a kol.: Cvičebná látka kurzu pre pokročilejších
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
1983Přednášky a semináře: 5.2.Ing.J.Průchová 10.12.prof.Lenfeld.
Seminář pro cvičitele: 5.11. dr.J.Tillich, dr.V.Knížetová.
Kopná:16.5. - 22.5. a 23.5. - 29.5. Th.Knudsen, V.Korn, F.Jervidalo, Dánsko 29.5. - 4.6. dr.M.Svobodová, J.Naš. 24.7. - 31.7.
Komise pro využití jógy v rehabilitaci – dr.F.Véle, J.Čumpelík, J.Holubářová 31.7.- 7.8. J.Čumpelík, J.Holubářová 7.8. - 14.8. D.Špicnerová, Ing.V.Hošek, 14.8. - 21.8. J.Koudelková, dr.Z.Havrdová, Ing.F.Stehlík, dr.P.Křivka, 21.8.- 27.8. Ing.G.Timčák, Ing.J.Jablonská, Ing.Š.Richter.
Kurzy jógy – jaro, podzim J. Tillich.
Cvičení v 5 oddílech, specializovaná cvičení pro astmatiky, pro děti s lehčími mozkovými příhodami, pro ženy, pro studenty (J.Baizová, V. Maxová, L. Pilařová, J. Naš).
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
1984Přednášky a semináře: 18.2. J. Zentrich, 16.6. J. Skřivánek.
Seminář pro cvičitele: 7.4. dr.J.Šedivý, 3.11. doc.dr.J.Horák, M. Durasová.
Kopná:22.7. - 29.7.
Kurz pro rehabilitační pracovníky - dr.J.Votava, J.Čumpelík, J.Holubářová, E.Fassmannová, 29.7. - 5.8. J.Čumpelík, E.Fassmannová 5..8. - 12..8. dr. V.Knížetová, dr.J.Tillich, 12..8. - 19.8. dr.P.Křivka, dr.J.Kombercová, Ing.J.Vlk 19.8. - 25.8. Ing. G.Timčák, P. Mišík, Ing. D.Dugáček
Kurzy jógy jaro, podzim dr.J.Tillich.
Cvičení: Kromě obvyklých oddílů jsou také specializovaná cvičení pro děti s lehčími mozkovými příhodami a pro ženy.
Oddíl turistiky s jógovým cvičením – 5 akcí (jógavandry).
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
1985 Přednášky a semináře: 8.6. P. Kopřiva, 23 .- 24.11.dr.M. Bhole.
Seminář pro cvičitele: 18.5. dr.J.Motajová, Ing.M.Polášek, 5.10. D.Špicnerová, Ing.V.Hošek.
Kopná: 4.8. – 11.8. dr.P.Křivka, dr.J.Kombercová, Ing.J.Vlk, 11.8. – 18.8. dr. V.Knížetová, dr.J.Tillich, ak.mal.D. Puchnarová, 18.8. – 25.8. D.Špicnerová, dr.J.Tillich, ak.mal.D. Puchnarová, 25.8. – 31.8. Ing. G.Timčák,. P. Mišík, Ing. D.Dugáček.
Kurzy jógy jaro, podzim dr.J.Tillich.
Kurzy v 10ti lekcích pro PřF UP a pro ženy v Uničově.
Cvičení: 3 oddíly, 4 specializované, Jógavandr 3x
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
1986Přednášky a semináře: 22.2. dr.D.Zbavitel, 13.5. dr.B.Merhaut.
Seminář pro cvičitele: 19.4. dr.A.Nedvědová, Ing.V.Zeman, 8.11. dr.J.Tillich.
Kopná: 27.7. – 3.8. dr.J.Tillich, dr.A.Jochmannová, 4.8. - 10.8. dr.J.Tillich, dr.H.Pletichová, dr.Z.Havrdová, 11.8. – 17.8. dr.V.Knížetová, dr.J.Tillich, 18.8. – 25.8. dr.P.Křivka, dr.J.Kombercová. Ing.Jelínek, 25.8. – 30.8. Ing.G.Timčák, P.Mišík, Ing.D.Dugáček.
Kurzy jógy: – jaro, podzim dr.J.Tillich.
Kurzy pro TJ Šternberk a pro TJ Mohelnice.
Cvičení: dva základní oddíly, 6 specializovaných oddílů, Jógavandr 3x
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace. Zakoupen objekt č.p.35 v Ludvíkově za 117.000,- .
Citátománie
1987Přednášky a semináře: 7.2. dr.Z.Hálová,14.11. dr.P.Křivka.
Seminář pro cvičitele: 14.3. D.Špicnerová, M.Čapek, 26.9. dr.A.Jochmannová, dr.J.Tillich.
Kopná: 24.5. - 30.5.
Seminář pro vybrané cvičitele k prodiskutování dalšího směřování jógy u nás. 26.7. – 1.8. dr.V.Knížetová, dr.J.Tillich 2.8. - .8.8. D.Špicnerová, dr.J.Tillich, dr.H.Pletichová, 9.8. - 15.8. dr.P.Křivka, dr.J.Kombercová. Ing.Jelínek, 16.8. - 22.8. Ing.G.Timčák, P.Mišík, Ing.D.Dugáček.
Kurzy jógy: jaro, podzim dr.J.Tillich.
Cvičení: dva základní oddíly, 7 specializovaných oddílů, 2 oddíly pro studenty, Jógavandr 3x
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
K objektu v Ludvíkově přikoupena zahrada za 9.043,-
1988Přednášky a semináře: 20.2. dr.V.Miltner, 14.5. dr.P.Křivka.
Seminář pro cvičitele: 19.3. dr.P.Stratil, cvičení dr.H.Pletichová, 24.9. dr.Z.Havrdová, cvičení dr.J.Tillich.
Kopná: 22.5. - 28.5.
Seminář pro vybrané cvičitele k ověření účinnosti některých technik jógy. 24.7. - 30.7. dr.V.Knížetová, dr.J.Tillich, 31.7. - 6.8. dr.H.Pletichová, dr.J.Tillich, 7.8. - 13.8. dr.P.Křivka, dr.J.Kombercová, Ing.Jelínek 14.8. - 20.8. Ing.G.Timčák, P.Mišík, Ing.D.Dugáček.
Kurzy jógy: jaro, podzim dr.J.Tillich.
Kurz jógy pro Katedru tělovýchovného lékařství, Jógavandr 3x.
Cvičení: dva základní oddíly, 6 specializovaných oddílů, 2 oddíly pro studenty.
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace
1989Přednášky a semináře: 18.2. dr.Votava, 30.9. V.Marek, 11.11. dr.M.Bhole (přednáška s cvičením), 18.11.dr.J.Jonáš, dr.H.Pletichová cvičení.
Seminář pro cvičitele: 7.1. dr.Doležalová, cvičení dr.Tillich 13.5. dr.Zemánková, PhD.Olsen Per Peo, Norsko. Spolupořadatelství celostátní akce Jóga v rehabilitaci 11.-13.5.
Kopná: 28.5. - 3.6. metodický seminář pro vybrané cvičitele. 23.7. - 29.7. dr.V.Knížetová, dr.J.Tillich, V.Marek 2 dny jako host. 30.7. - 5.8. dr.H.Pletichová, D.Špicnerová, dr.J.Tillich, 6.8. - 12.8. Ing.G.Timčák, P.Mišík, Ing.D.Dugáček, 13.8. – 19.8. dr.P.Křivka, dr.J.Kobercová.
Kurzy jógy: jaro, podzim J.Tillich, Jógavandr 3x
Cvičení v 8 oddílech různě specializovaných.
Besedy, přednášky a ukázky cvičení pro jiné organizace.
1990Přednášky a semináře: 20.1. dr.B.Merhaut, 3.3. dr.Ing.P.Stratil, 7.4.dr.R.Růžička, cvičení A.Klíma, 5.5. dr.J.Jonáš, 23.6. dr.J.Tillich, 22.9. J.A.Zentrich, 15.12. dr.Z.Hálová.
Kopná: 27.5 .- 2.6. metodický seminář pro vybrané cvičitele. 22.7. - 28.7. dr.V Knížetová, dr.J.Tillich, 29.7. - 4.8. dr.H.Pletichová, dr.J.Tillich, 5.8. - 11.8. Ing.G.Timčák, P.Mišík, Ing.D.Dugáček, 12.8. - 18.8. dr. P.Křivka, dr.J.Kobercová.
Kurzy jógy: jaro, podzim dr.J.Tillich.
Cvičení v 5ti oddílech.
1991Přednášky a semináře: 9.2. doc.dr.K.Lenhart, 6.4. dr.Z.Hálová, 8.6. dr.J.Jonáš, 7.12. Ing.J.Průchová.
Kopná: 21.7.-27.7. dr.Knížetová, dr.Tillich, 28.7. – 3.8. dr.Pletichová, dr.Tillich, 4.8. – 10.8.
Metodický seminář pro vybrané cvičitele. 11.8. – 17.8. Ing.Timčák, P.Mišík, Ing.D.Dugáček.
Kurz jógy – jaro,podzim J.Tillich.
Cvičení ve 4 oddílech.
Citátománie
1992Přednášky a semináře: 15.2. dr.J.Tillich 14.3. dr.M.Frýba.
Ludvíkov: 7.5. – 10.5. meditační víkend s dr.Frýbou, 7.6. – 27.6.(3 týdenní turnusy) Th.Knudsen a spol, 28.6.- 4.7. M.Doffe, B.Rerolle, B.Fatout, 5.7. – 18.7. (2 týdenní kurzy) A.Klíma, 19.7. – 25.7. dr.Pletichová, dr.Tillich, 26.7. – 1.8. dr.Knížetová, dr.Tillich, 2.8. – 8.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, 9.8. – 15.8. Ing.Timčák, Ing.J.Jablonská, P.Mišík, Ing.D.Dugáček, 16.8. – 29.8. 14tidenní meditační seminář, dr.M.Frýba, 2.10. – 4.10. meditační víkend s dr.Frýbou, 9.10. – 11.10. víkend s jógou pro nadaci J.Plívy ze Svitav.
Kurzy jógy – jaro, podzim J.Tillich.
Cvičení ve 4 oddílech.
1993Přednášky a semináře: 6.2. dr.V.Doležalová, 13.11. dr.M.Procházka.
Ludvíkov: 21.5. – 23.5. meditační víkend s dr.Frýbou, 6.6. – 12.6. Th.Knudsen a spol., 27.6. – 3.7. Ing.J.Průchová. – kurz vaření, 4.7. – 10.7. B.Rerolle, M.Doffe, B.Fatout, 11.7. – 17.7. A.Klíma, 18.7. – 31.7. 14-tidenní meditační seminář, dr.M.Frýba, 1.8. – 7.8. dr.Knížetová, dr.Tillich, 8.8. – 14.8. Rahima Dzimbany, Ing.G.Timčák a spol., 15.8. – 21.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 22.8. – 28.8. M.Čapek, 29.8. – 4.9. D.Müller (CH), J.Karas (D,) 5.9. – 12.9.D. a E. Kreutzbruck (Wien) – holotropní dýchání.
Kurzy jógy – jaro, podzim J.Tillich.
Cvičení v 5ti oddílech.
1994Přednášky, semináře: 25.6. dr.R.Sayado.
Ludvíkov: 22.4. – 24.4. meditační víkend s dr.Frýbou, 5.6. – 11.6. J. Naš (řezbářský), 26.6. – 2.7. M.Doffe a spol., 10.7. – 16.7. A.Klíma, 17. – 30.7. Meditační zásed dr.Frýba, dr.Loučková, Ing K..Hájek, 31.7. – 6. 8. dr.Knížetová, dr.Tillich, 7.8. – 13.8. M.Usui, J.Klaubert (reiki), 14.8. – 20.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 21.8. – 27.8. M.Čapek 28.8. - 3.9. Ing.J.Průchová – makrobiotické vaření 4.9. – 10.9. Ing.J.Průchová - makrobiotické vaření, 11.9. – 18.9. D. a E. Kreutzbruck (Wien) – holotropní dýchání a astrologie.
Kurzy jógy – jaro, podzim J.Tillich.
Cvičení v 5ti oddílech.
1995Přednášky a semináře:18.2. dr.V.Doležalová.
Ludvíkov: 31.3. – 2.4. meditační víkend ing.K.Hájek, dr.I.Loučková, 2.7. – 8.7. . M.Doffe, B.Rerolle, B.Fatout, 9.7. – 15.7. A.Klíma, 16.7. – 29.7. Meditační zásed dr.Frýba, dr.Loučková, Ing K..Hájek, 13.8. – 19.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 20.8. – 26.8. M.Čapek, 3.9. – 10.9. D. a E. Kreutzbruck (Wien) – holotropní dýchání a astrologie.
V Ludvíkově se dále konaly akce IPIPAP - Ateliér satiterapie (5 víkendů).
Kurzy jógy – jaro, podzim J.Tillich.
Cvičení ve 4 oddílech.
1996Přednášky a semináře:2.3. J.A.Zentrich.
Ludvíkov: 30.6. – 6.7. B.Rerolle, M.Doffe, B.Fatout, 7.7. – 13.7. A.Klíma, 21.7. – 27.7. J.Daněk (tai-čchi), K.Molíková, 28.7. – 3.8. dr.Pletichová, dr.Tillich, 4.8. – 10.8. . dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 18.8. – 24.8. M.Čapek 1.9. – 8.9. D. a E. Kreutzbruck (Wien) – holotropní dýchání a astrologie.
Cvičení ve 3 oddílech.
Citátománie
1997Přednášky a semináře: 8.3. dr.J.Tillich.
Ludvíkov: 13.7. – 19.7. B.Rerolle, M.Doffe, B.Fatout, 20.7. – 26.7. Ing.M.Lucina, Mgr.E.Hroncová, 27.7. – 2.8. dr.Pletichová, dr.Tillich, 3.8. – 9.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 17.8. – 24.8. dr. R.Machander, S.Coleman (Shambhala), 7.9. – 13.9. Aja Ngo, USA-(shia-tzu)
1998Ludvíkov: 5.7. – 11.7. M.Doffe, J.Grecourt, 12.7. – 18.7. A.Klíma, 19.7. – 25.7. J.Pataky (reflexní terapie), 26.7. – 1.8. dr.Pletichová, dr.Tillich, 2.8. – 8.8. Ing.J.Štochl, Ing.J.Žlábek, Ing.J.Cipr, 9.8. – 15.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 16.8. – 22.8. Aja Ngo, USA (shia-tzu), 23.8. – 29.8. Ing.M.Lucina, Mgr.E.Hroncová (Iyengar).
Kurz jógy – podzim J.Tillich.
Cvičení ve 3 oddílech.
1999Přednášky, semináře: 11.3. dr.J.Tillich.
Ludvíkov: 4.7. – 10.7. M.Doffe, 11.7. – 17.7. J.Karas, S. Königseder (D), 18.7. – 24.7. Ing.J.Trefný, M.Petkovová (regenerace přírodními prostředky), 25.7. – 31.7. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, J.Nováková, 1.8. – 7.8. dr.Pletichová, dr.Tillich, 8.8. – 14.8. dr.J.Trachtulec (reiki), 22.8. – 28.8. Ing.F.Švadlenka (čchi-kung.)
Kurz jógy - podzim J.Tillich.
Cvičení ve 3 oddílech.
2000Přednášky, semináře: 8.3. dr.J.Tillich.
Ludvíkov: 9.6. – 11.6. víkend dr.J.Tillich, 2.7. – 8.7. M.Doffe, 16.7. – 22.7. A.Aláčová, 30.7. – 5.8. dr.Pletichová, dr.Tillich, 6.8. – 12.8. dr.P.Křivka, dr.I.Veltrubská, dr.E.Hanáková, 13.8. – 19.8. dr.J.Trachtulec (reiki), 20.8. – 26.8. Ing.F.Švadlenka (čchi-kung).
Kurz jógy - podzim J.Tillich.
Cvičení ve 3 oddílech.
2001

2013
S uvolněním vazeb na nadřazené tělovýchovné organizace je nadále přehled o činnosti veden jen rámcově. V těchto letech se činnost TJ Jóga Olomouc odehrává s víceméně standardní strukturou:
Březen – výroční členská schůze s přednáškou.
Říjen až prosinec – kurz jógy pro začátečníky (dr.Tillich).
Pravidelná cvičení ve třech oddílech.
Ludvíkov:
Květen – jarní víkendové soustředění.
Červen až srpen – 1 týden M.Doffe a spol., 1 - 2 týdenní kurzy dr.Pletichová a dr.Tillich.
Září/říjen – podzimní víkendové soustředění.
Akce v Ludvíkově se realizují, pokud je dostatečný počet přihlášených. Kromě toho se v Ludvíkově na vyžádání konávají akce jiných organizací.
Citátománie